Forside

Markedet for mobil højhastighed internet services er i kraftig vækst, men de underliggende systemer har ikke kapaciteten til at støtte efterspørgselen. 
 
Muliggørelsen af  trådløse data  netværk,  der  reflekterer markedsbehovet, kræver udvikling  af  nye  radio teknologier  og  netværksmetoder,  der  først  og  fremmest  har  øget  kapacitet,  men  samtidigt  også understøtter en globalt eskalerende mængde  frekvensbånd og kravet om høj effektivitet  for at  sikre en miljøvenlig profil. 
 
De  fundamentale  teknologier  til at  levere på disse krav er agnostiske  i  forhold  til MTI Radiocomp’s marked og af stor forskningsmæssig interesse for DTU. Disse markeder er globale og  teknologierne adresserer et  totalt markedspotentiale på 10 mia USD  i 2012 og 20 mia USD  i 2014 og derfor er det netop nu rette tid at starte et projekt som dette.
                     The market for mobile high speed internet services is growing rapidly, but the underlying systems do not have the capacity to support this demand.

 

Enable wireless data network that reflects market needs require development of new radio technologies and network methods, first and foremost, increased capacity, but simultaneously also supports a global escalating volume bands and the requirement of high efficiency to ensure an environmentally friendly profile.

 

The fundamental technologies to deliver on these requirements is agnostic relative to MTI Radiocomp's market and of great research interest for DTU. These markets are global and technologies addresses a total potential market of 10 billion USD in 2012 and 20 billion USD in 2014 and therefore it is right now the right time to start a project like this.

 

sairs 

Latest news

 

sairs